SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY – SOTRANS

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS

会社紹介

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS được thành lập từ năm 1975, đến năm 2007 SOTRANS chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và đã hoạt động mạnh trong các lĩnh vực kho đa chức năng, kinh doanh xăng dầu, giao nhận vận tải quốc tế.

カテゴリ

  Trade & Logistics

取扱い分野
 • 貿易コンサル・手続き
 • 輸入手配
 • 輸出手配
 • 国内移動(VN-産業)
 • Kho vận trong nước(VN)(Pháp nhân)
保有資格
初回無料の有無
対応体制
 • 対面
 • 電話
 • メール
対応地域
 • 全地域
対応言語