Test post Accounting

Công ty CP Tiên phong Trực tuyến Việt Nam

Giới thiệu công ty

Danh mục

  Accounting

Lĩnh vực
 • Hỗ trợ xúc tiến đầu tư
 • Tư vấn
 • Ghi sổ
 • Kiểm toán
 • Thuế
 • M&A
 • Thoái lui
 • Điều tra thị trường
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
 • Chứng chỉ Kế toán Quốc Tế ACCJP
Lần đầu có miễn phí hay không Không
Hình thức
 • Trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Chatwork
 • Zoom
 • Các loại hình chat khác
 • Khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
 • Miền Bắc
 • Miền Trung
 • Miền Nam
 • Hà Nội
 • HCM
Ngôn ngữ
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt