Mix Digital

Giới thiệu công ty

Mix Digital là digital marketing agency hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, lập kế hoạch, và triển khai marketing cho doanh nghiệp, tập trung vào các hoạt động social media marketing, content marketing, creative web design và analytics. Được thành lập từ năm 2012 tại Hà Nội, Mix Digital hiện đang phụ trách mảng digital cho nhiều nhãn hàng quen thuộc tại Việt Nam.

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Khảo sát
 • Tạo lập Website
 • Quảng cáo trên Website
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
 • Trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt