YouNet Digital

YouNet

Giới thiệu công ty

Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp Social toàn diện, cùng với sản phẩm và dịch vụ của mình, YouNet đã và đang mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới các giá trị tăng trưởng tích cực nhờ tăng hiệu suất làm việc, cộng tác và truyền thông, giảm chi phí nội bộ, thấu hiểu thị trường và khách hàng, củng cố và phát triển thương hiệu, tăng hiệu quả kinh doanh. YouNet tự hào khẳng định vị thế là công ty hàng đầu về Social tại thị trường trong và ngoài nước với những bước phát triển: Từ 2010, YouNet là công ty lớn nhất thế giới về tư vấn, phát triển mạng xã hội trên nền tảng phổ biến SocialEngine, phpFox, Oxwall. Từ 2013, YouNet là công ty có platform tốt nhất về Social Media phục vụ tiếp thị, theo dõi thương hiệu và nghiên cứu người dùng tại Việt Nam.

Danh mục

    Marketing

Lĩnh vực
  • Quảng cáo trên Website
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
  • Trực tiếp
  • Điện thoại
  • Mail
Khu vực
  • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt