CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS được thành lập từ năm 1975, đến năm 2007 SOTRANS chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và đã hoạt động mạnh trong các lĩnh vực kho đa chức năng, kinh doanh xăng dầu, giao nhận vận tải quốc tế.

Danh mục

  Trade & Logistics

Lĩnh vực
 • Thủ tục/ Tư vấn thương mại
 • Nhập khẩu
 • Xuất khẩu
 • Di chuyển trong nước(VN-Công nghiệp)
 • Kho vận trong nước(VN)(Pháp nhân)
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
 • Trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ