Có thể không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đã yêu cầu báo giá không?

Giới thiệu công ty

Sau khi nhận báo giá, bạn vẫn có thể lựa chọn không sử dụng dịch vụ. VIETSEN đơn thuần hỗ trợ kết nối 2 phía Việt – Nhật cho đến bước báo giá. Các cuộc đàm phán đi đến ký kết hợp đồng sẽ được tiến hành trực tiếp giữa 2 doanh nghiệp.

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ