Thông tin cá nhân của Nhà đầu tư/DN Nhật có bị tiết lộ cho bên Việt Nam không?

Giới thiệu công ty

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Việt Nam về khả năng cũng như có tiếp nhận cung cấp dịch vụ hay không. Trong quá trình xác nhận, mọi thông tin liên lạc của phía doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ được bảo mật. Sau khi đã xác nhận cung ứng dịch vụ, tùy theo từng khu vực và yêu cầu của phía Nhật Bản, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên lạc cho đơn vị cung cấp dịch vụ của Việt Nam, yêu cầu họ gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ