Khi tìm thấy đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm, bước tiếp theo nhà đầu tư/doanh nghiệp Nhật Bản cần làm gì?

Giới thiệu công ty

Khi nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp Nhật Bản tìm thấy đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm, họ có thể trực tiếp liên lạc, trao đổi với doanh nghiệp phía Việt Nam thông qua các thông tin được đăng tải trên VIETSEN.

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ