VIETSEN có thật sự là website được sử dụng miễn phí không?

Giới thiệu công ty

Đúng. VIETSEN được duy trì hoạt động bằng phí đăng bài thu từ các đơn vị cung cấp dịch vụ Việt Nam, chính vì vậy, chúng tôi không tính phí sử dụng trang web, phí giới thiệu dịch vụ đối với người dùng.

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ