VIETSEN là gì?

Giới thiệu công ty

VIETSEN là cổng thông tin kết nối Doanh nghiệp Việt – Nhật, nơi các nhà đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản có thể tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam theo từng ngành nghề, lĩnh vực, loại hình dịch vụ được cung cấp. Hơn thế, các nhà đầu tư còn có thể yêu cầu báo giá trực tiếp đối với các dịch vụ mà họ quan tâm.

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ