CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT HOLDINGS

Giới thiệu công ty

VNEXT HOLDINGS là doanh nghiệp chuyên phát triển các dịch vụ phần mềm theo hình thức Offshore. Với năng lực kỹ thuật tốt, chúng tôi đã và đang cung cấp rất nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Danh mục

  IT

Lĩnh vực
 • Homepage production/design
 • System development
 • Software Development
 • App development
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt