CÔNG TY TNHH LOGIGEAR VIETNAM

CÔNG TY TNHH LOGIGEAR VIETNAM

Giới thiệu công ty

Founded in 1994 in Silicon Valley by top thought leaders in the software testing industry, LogiGear has completed over 3,000 projects for hundreds of companies worldwide.
pay by phone bill casinos canada

Danh mục

  IT

Lĩnh vực
 • System development
 • Software Development
 • AI
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt