CÔNG TY CỔ PHẦN VIETBA MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETBA MEDIA

Giới thiệu công ty

Vietba Media là một trong những công ty tư vấn truyền thông chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Giữa hàng trăm công ty truyền thông hiện nay, để giữ vững được chỗ đứng trên thị trường quảng cáo, Vietba Media luôn lấy uy tín, chất lượng làm yếu tố hàng đầu.

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Kế hoạch, quản lý kinh doanh
 • Kế hoạch, quản lý event
 • Online media
 • Digital content
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt