CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Giới thiệu công ty

Hơn 3 năm qua Blueseed đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một ngôi sao hàng đầu trong bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam.

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Quảng cáo trực tuyến
 • Online media
 • Mobile Content
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt