CÔNG TY TNHH UREKA MEDIA

CÔNG TY TNHH UREKA MEDIA

Giới thiệu công ty

Luôn tiên phong đổi mới. Lấy khách hàng làm cốt lõi. Chú trọng vào sự hiệu quả.

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Quảng cáo trực tuyến
 • Digital content
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt