CÔNG TY CỔ PHẦN MIX DIGITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN MIX DIGITAL

Giới thiệu công ty

Mix Digital là digital marketing agency hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, lập kế hoạch, và triển khai marketing cho doanh nghiệp, tập trung vào các hoạt động social media marketing, content marketing, creative web design và analytics.

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Kế hoạch, quản lý kinh doanh
 • Social media
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt