CÔNG TY TNHH SONA AGENCY VIET NAM

CÔNG TY TNHH SONA AGENCY VIET NAM

Giới thiệu công ty

SONA hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin (IT Company).

Danh mục

  Marketing

Lĩnh vực
 • Kế hoạch, quản lý kinh doanh
 • Thiết kế website chuyên nghiệp
 • Quảng cáo trực tuyến
 • Digital content
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt