CÔNG TY TNHH MANPOWER VIETNAM

CÔNG TY TNHH MANPOWER VIETNAM

Giới thiệu công ty

Manpower chỉ tập trung cung cấp nhân sự trong một số ngành nghề như bảo hiểm, ngân hàng, dược, sản xuất, nhà hàng, khách sạn.

Danh mục

  HR

Lĩnh vực
 • Đào tạo
 • Tư vấn nhân sự
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
 • Trực tiếp
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt