CÔNG TY TNHH KHAI MINH GLOBAL

CÔNG TY TNHH KHAI MINH GLOBAL

Giới thiệu công ty

Khai Minh Global Co., Ltd (KMG) có hơn 400 nhân viên được đào tạo bài bản làm việc từ Bắc vào Nam. KMG là một thành viên của mạng lưới vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới.

Danh mục

  Trade & Logistics

Lĩnh vực
 • Thủ tục/ Tư vấn thương mại
 • Nhập khẩu (cho Doanh nghiệp)
 • Xuất khẩu (cho Doanh nghiệp)
 • Di chuyển nội địa Việt Nam (Công nghiệp)
 • Kho vận nội địa Việt Nam (cho Doanh nghiệp)
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Điện thoại
 • Mail
 • Các loại hình chat khác
 • Trực tiếp
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt