CÔNG TY CỔ PHẦN NIC GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN NIC GLOBAL

Giới thiệu công ty

Nội dung, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty hiện nay là:

Dịch vụ nhân sự
Tìm kiếm & tuyển chọn điều hành
Quản lý tiền lương
Tuyển dụng hàng loạt
Sản xuất bên ngoài
Lao động hàng giờ
Văn phòng đại diện & Hỗ trợ pháp lý nước ngoài Dịch vụ
Tuyển dụng trực tuyến

Danh mục

    HR

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
  • Điện thoại
  • Mail
  • Các loại hình chat khác
  • Trực tiếp
Khu vực
  • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt