CÔNG TY CỔ PHẦN VAST INTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN VAST INTERNATIONAL

Giới thiệu công ty

Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, vận tải quốc tế, tư vấn thủ tục hải quan chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh và có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng gắt gao bằng thế mạnh của mình đó là mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất, trên cả mong đợi nhằm mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

Danh mục

    Trade & Logistics

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
  • Điện thoại
  • Mail
  • Các loại hình chat khác
  • Trực tiếp
Khu vực
  • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt