CÔNG TY TNHH MMI

CÔNG TY TNHH MMI

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH MMI là thành viên hiệp hội giao nhận: WCA, WWPC và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ logistics như vận tải trong nước và quốc tế cũng như khai báo hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Danh mục

    Trade & Logistics

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
  • Điện thoại
  • Mail
  • Các loại hình chat khác
  • Trực tiếp
Khu vực
  • Miền Bắc
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt