CÔNG TY TNHH T&M FORWARDING – CHI NHÁNH HÀ NỘI

有限会社T&M FORWARDING ハノイ支店

Giới thiệu công ty

Là một doanh nghiệp nhạy bén với những thay đổi của thị trường, nắm bắt nhanh xu thế phát triển của ngành và của thế giới, từ những ngày đầu thành lập (1996) cho đến nay, T&M Forwarding luôn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành giao nhận vận chuyển tại Việt Nam.

Danh mục

  Trade & Logistics

Lĩnh vực
 • Nhập khẩu (cho Doanh nghiệp)
 • Nhập khẩu (cho Cá nhân)
 • Xuất khẩu (cho Doanh nghiệp)
 • Khác
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không Tuỳ từng sự vụ
Hình thức
 • Gặp mặt trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Chatwork
 • Zoom
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
 • Miền Bắc
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt