Home banner 1 VI

Giới thiệu công ty

Danh mục

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
Khu vực
Ngôn ngữ

“Sốt” đất, chứng khoán, trái phiếu: NHNN nêu 10 yêu cầu cần làm ngay

Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ 10 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng, qua đó yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt về chất lượng tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 3029 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung trong hoạt động.

Những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro

Cụ thể, qua theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của năm 2020, NHNN nhận thấy một số TCTD có 10 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như: Nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng so với cuối năm 2019; Tỷ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng ở mức cao và tăng lớn so với năm trước; Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng lớn so với cuối năm 2019.

Cùng với đó, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nhằm mục đích xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng đầu tư TPDN.

 

Một số ngân hàng thương mại có số dư đầu tư TPDN tăng lớn so với năm 2019. Trong đó, mức tăng thêm tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Các ngân hàng cũng cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng lớn so với năm trước.

Chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng suy giảm mạnh so với cuối năm 2019.

Trong khi đó, nợ xấu cấp tín dụng đối với khách hàng lớn (doanh nghiệp có tổng mức cấp tín dụng từ 500 tỷ đồng trở lên) tăng so với cuối năm 2019. Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng đáng kể, dẫn đến việc chưa phản ánh thực chất kết quả kinh doanh của TCTD.

Một số TCTD chưa quyết liệt trong công tác thu hồi tối đa nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng.

Văn phòng luật sư Endo Osamu

Văn phòng luật sư Endo Osamu

Giới thiệu công ty

 

 

 

Danh mục

  Law

Lĩnh vực
 • Hỗ trợ xúc tiến đầu tư
 • Luật lao động
 • Luật doanh nghiệp
 • Tố tụng dân sự
 • Tố tụng hình sự
 • Thương mại
 • M&A
 • Giấy phép doanh nghiệp
 • Visa và các giấy phép cá nhân khác
Chứng chỉ sở hữu
 • Chứng chỉ Hành nghề Luật sư
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
 • Trực tiếp
 • Điện thoại
 • Mail
 • Chatwork
 • Zoom
 • Các loại hình chat khác
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt